Volkshuizen start een wooncoöperatie voor economisch daklozen.
Mail voor meer informatie naar vraag@volkshuizen.nl